Saturday, October 18, 2014

Jesień...

Eh, znowu odzywam się po długim okresie nieobecności... ale brak czasu mnie zabija, a brak snu powoduje, że wyglądam jak zombie.

Thursday, October 9, 2014

2 miesiąc za nami...

2 miesiące mieszkania we Wrocku za nami.
Od tego czasu:
- mamy oboje pracę;
- coraz mniej lubię komunikację miejską we Wrocku
- Niecierpliwy dzieć jest bogatszy o prawie 4 zęby (o tym dalej);
- nastała jesień;
- Niecierpliwy dzieć choruje.